)

Kytky a zase kytky :)

Ve volném překladu znamená Feng Shui Vítr-Voda.

Starodávné čínské umění Feng-Shui (staré přes 5 tisíc let) učí jak vytvářet rovnováhu a harmonii kolem nás a tím pádem i v nás samotných. Pomocí správně rozvrženého prostoru bytu či domu, za použití barev, různých doplňků apod., můžeme podpořit svou kariéru, partnerský vztah nebo umělecké vlohy, prostě to, co je pro nás důležité... 

Feng Shui je ve své podstatě založené na dlouhodobém pozorování starých čínských mistrů  a na základních přírodních a vesmírných zákonech. Feng Shui je unikátní filozofie, která se stane součástí našeho každodenního života, pokud správně pochopíme všechny jeho dimenze a zákonitosti.  Prostor odráží celou naší osobnost a naopak zase vše, co nás obklopuje, nás zpětně ovlivňuje a také určuje kvalitu a míru energie kolem nás. Změna v prostoru se odrazí i na změně v naší osobnosti a naopak. Je to stále plynoucí proces, který se nikdy nezastaví,  tak jako život sám.  Feng Shui je prostě hra, kde každý, kdo vytrvá, je vítězem. Cílem Feng Shui je využít  energie prostoru a jeho uživatelů k vytvoření harmonického prostředí, kde se budou  jeho obyvatelé cítit dobře. Základem je obecně práce s energií Čchi - stačí pochopit,  že tak jako lidé mají svou energii, která určuje míru sympatie či nesympatie, mají  svou energii i rostliny, ale také veškeré neživé předměty. Tato energie může být  dobrá nebo špatná (pozitivní nebo negativní), živější nebo klidnější, ale také vodní,

dřevěná, ohnivá, zemitá a kovová, tedy energie pěti elementů, jak ji rozeznávají  východní civilizace. Jakou energii ten který předmět vyzařuje, je určeno jeho   velikostí, pravidelností, tvarem, barvou či materiálem. Pak už stačí vědět, která

světová strana se pojí s jakou energií (podle Bagua), a vše sladit s  individuálními potřebami. Dalším z principů, který Feng Shui využívá  je Jin a Jang. Aby byl návrh co nejvíce individuální, využíváme astrologie  Čtyř pilířů a Ming Kua pro každého jednotlivce. Energii prostoru  posuzujeme podle Bazhai a Letící hvězdy. Veškeré návrhy jsou zpracované podle Školy formy a Školy kompasu.   

Bagua a světové strany II.   Světové strany a jejich vliv na oblasti lidského   života hrají v prastarém učení Feng Shui  nezastupitelnou roli.

JIHOVÝCHOD -

Je symbolizován vše pronikajícím větrem, který přináší hojnost a štěstí,  napomáhá myšlení, osobnímu růstu a zrání. Energie této světové strany   také úzce souvisí s penězi, což vysvětluje, proč se nazývá sektorem   prosperity a bohatství. Nejde však jen o bohatství materiální, ale i   duševní, tedy například o různé zkušenosti nebo příležitosti.  Jak víme, většina opravdového štěstí nebývá spojená jen s penězi,  jde spíš o cestu k vnitřnímu uspokojení a naplnění.  Pomocnou otázkou pro tuto životní oblast je věta: Jak často se cítím ve  svém životě šťastný?  Je to oblast, kterou chce posílit snad každý, a to nejen v komerční sféře.  V domácích podmínkách se pro tuto zónu hodí zejména pracovna, kuchyň,   jídelna a obývací pokoj. Energie, kterou zde v dobré víře nejrůznějšími   způsoby posílíme, se však může projevit i negativně -  např. množstvím problémů a překážek, nepořádkem či hromaděním věcí.   Pokud je však energie v tomto sektoru oslabena, představuje   to výraznou indispozici celkového prostoru a není možné počítat  s větším úspěchem, byť se budeme snažit sebevíc. Tehdy se   musíme zbavit nepořádku a nepotřebných věcí, schovaných v  tmavých koutech. Také přítomnost zrcadel není žádoucí -  jejich odraz negativní jevy a neúspěch ještě znásobí.

Co pomáhá- 

Jihovýchodní sektor je harmonizován energií dřeva, kterou posiluje  energie vody. K tomu můžeme využít modrou a zelenou barvu, rostliny  a veškeré vodní prvky - akvárium, fontánu, jezírko, vodotrysk,  vodní válec apod. Ty zabezpečí neustálé zvyšování energie -  najdete je například ve foyerech většiny významných (čínských) bank,   restaurací, hotelů a obchodních center. Důležitý je také  symbol hojnosti, který by neměl chybět - může jít o rychle rostoucí    rostlinu s bohatým listovím, tři čínské mince na červené stuze,  dvě osmičky, obraz s motivem vody, plachetnice, bambusu  či mincí. Použít je také možné bambusovou zvonkohru,   křišťál v okně nebo jiné závěsné či pohyblivé předměty.

STŘED - 

Energetický střed obydlí ve feng-šuej nazýváme taj-či a představuje   sjednocení všech sil. Do tohoto bodu se sbíhají ostatní sektory a vše,  co zde probíhá, ovlivní všechny oblasti života - stabilitu, vztahy, rodinu,   plány do budoucna a především zdraví, proto je potřeba udržovat tuto  oblast čistou a volnou.  Dříve bylo samozřejmostí, že uprostřed domu byl průchodný dvůr.  Dnes je vhodné, když taj-či zahrnuje halu. Pokud tedy pociťujete  určitou labilitu, nebo máte zdravotní problémy, podívejte se na střed   prostoru svého domu či bytu. Chyb může být hned několik: zaplnění   nábytkem vede k blokaci energie, umístění komínu vyvolává rychle  unikající energii, což vede k neklidu a pocitu napětí, dlouhá chodba  odvádí jin v člověku, což má za následek závažné zdravotní problémy.  Může se také stát, že střed chybí. Je to jeden z důvodů,  proč feng-šuej nedoporučuje půdorysy do tvaru písmene L.

Jak to napravit -  

Základem je vyklizení středu obydlí a umožnění volného proudění   energie chi. Zároveň můžeme taj-či podpořit i ponecháním volných  středů ve všech místnostech, především v obývacím pokoji, kde dochází   k setkávání lidí. Taj-či spojujeme se energií země, takže zde můžeme   použít zemní tóny pro malbu, zajímavý dekor v dlažbě, koberec   ve tvaru čtverce nebo osmiúhelníku, prázdnou nádobu, dekoraci z keramiky nebo několik kamenů. 

SEVEROZÁPAD -

Tento směr spojujeme s pomocnou rukou přátel a s archetypem otce - tedy autoritou, schopností vést a dotáhnout věci do konce, čímž  dosáhneme i hmatatelné odměny. Zároveň se tu definuje vztah  k okolí, jenž souvisí s komunikací mezi vnějškem a vnitřkem.  Tímto prostorem ukazujeme, jak přijímáme lidi, zda dopustíme  vměšování do rodiny, nebo zda jsme ochotni udělat něco nezištně  pro druhé. Nedostatečnost v této oblasti může ubírat energii  zejména mužům, jimž způsobuje i komplikace v zaměstnání.  Může jít také o potíže s přijímáním autority nebo chybějící podporu  od přátel. Malý nebo přeplněný sektor povede k menší tendenci  do něj vstupovat. Severozápad spojujeme s energií kovu,  podpořit ji může energie země. Z barev použijeme bílou,  šedivou, fialovou nebo zemní barvy, vhodný je tvar čtverce nebo kruhu  a zaoblený nábytek, koberce a dekorace. Mají zde místo veškeré kovové  předměty - osvětlení, rámy, mísy, hodiny, sošky a zvonkohry. Z rostlin mají energii kovu ty, které mají  kulovitý tvar. Chcete-li podpořit svůj společenský život, je to dobré místo  pro telefon, adresář nebo fotografie s přáteli či dárky, které jsme od nich  dostali. Rozhodně by zde neměla  chybět ani inspirace nebo vzor, kterému se snažíme přiblížit a jenž nás motivuje. Sektor spojujeme také s cestami, proto zde mohou   být vystaveny fotografie z výletů a dovolených nebo suvenýry.  Pro obrazy je vhodný zejména detail, portrét nebo orientální kresby.  Pokud je tato oblast v pořádku, domácnost bude společenská a pro její  obyvatele nebude těžké proměnit slova ve skutek. V opačném případě je  třeba počítat se ztrátou radosti ze života, s neschopností vytvářet cokoliv  nového, nenaplnění plánů a s neplodností. Přeplněnost této oblasti  zrcadlí přetíženou mysl. Je třeba vyčistit si hlavu od starých myšlenek  a zbavit se všeho nepotřebného, aby se nová tvůrčí energie mohla  rozvinout. Energii sektoru odpovídá prostředí dětského pokoje, pracovny  nebo ateliéru, ale i ložnice.  Také tento směr je spojen s energií kovu, kterou může posílit země. Platí zde tedy stejné zásady, co se týče barev, tvarů a materiálů,  jako v případě severozápadu. Vhodný je zde zlatý kov nebo zlatavé barvy  zacházejícího slunce, které navozují romantickou atmosféru.

SEVEROVÝCHOD -

Oblast vnitřního poznání. Hora, která jej symbolizuje, je věčná, stabilní,  pevná a tichá. Čím je prázdnější, tím více je schopna přijímat a tím větší  užitek může poskytnout. Náš vlastní vnitřní klid také ovlivňuje naše vztahy  k druhým. Souvisí s cílevědomostí a schopností vynaložit úsilí k dosažení cíle.  Každý den ráno nebo večer bychom si měli najít chvilku a zamyslet se nad sebou,  provést inventuru prošlého dne a mentálně se připravit na den nadcházející.  Tím se naše myšlení obnoví - staré odejde a mysl se naplní novým.  Destabilita sektoru vede k nejistotě a neschopnosti obnovit energii,  tedy k únavě, špatnému soustředění, pocitu tíhy atd. Nové začátky z  tohoto nestabilního základu jsou mnohem obtížnější.   adbytek však  může zapříčinit sobecké prosazování vlastních zájmů bez ohledu na  zájmy celku. Důležité je vnést sem i souměrnost. Sektor je vhodný  pro meditační místnost, domácí oltář, knihovnu, ložnici a koupelnu.  V harmonii  Severovýchodní sektor je harmonizován energií země, posílit jej může ohnivá energie. Z barev jsou tedy vhodné zemní a ohnivé tóny, čtvercový  a trojúhelníkový tvar a předměty z keramiky, hlíny a kamene či ohnivé prvky - krb, svíčky, ostřejší světla apod. Měla by zde být cítit těžká a stabilní energie,  proto je vhodný masivní nábytek - skříně, truhly, komody a velké prázdné  dekorativní vázy a mísy či solná lampa. Své místo zde má i symbol nebo  obraz vystihující moudrost. Z rostlin jsou nejvhodnější převislé,  pro motivy obrazů vyhovuje krajina, hora, detail kamenů  nebo cokoliv povznášejícího. 

JIH - 

Jih spojujeme s ohněm, jeho podstatou je jasnost, představa, viditelnost a  porozumění sobě i ostatním, zároveň má spojitost s osvícením a uznáním.  Pokud se v této oblasti může rozhořet oheň, přinese motivaci, prozření, věhlas, kariéru a slávu. Čím více však hoří, tím více vyžaduje naší činnosti.  Pokud sektor chybí, mohou se dostavit potíže se zrakem a srdcem,  ale také pocity nedostatečné inspirace či uznání. Nadbytek ohně může  vést k nepředvídatelným zvratům a reakcím, výbušnosti. Jižní sektor  můžeme využít pro umístění obývacího pokoje, pracovny, jídelny a kuchyně,  rozhodně by zde neměla být koupelna ani toaleta!  Jih je spojen s energií ohně - s krbem, používáním svící a rozmanitého osvětlení. Z barev jsou vhodné červená, oranžová, růžová a sytě žlutá.   Oheň podporuje dřevo - vhodné jsou zejména kvetoucí rostliny, dřevěný nábytek a doplňky. Zároveň sem můžeme umístit symboly  inspirace - veškerá umělecká díla, abstrakce,  otivy slunce,  pestrobarevné vitráže a doplňky.

   převzato s http://www.feng-shui-stavby-interiery.cz


 

 

TABULKA PA KUA -

 

Pokud vstoupíte hlavním vchodem do vašeho domu či bytu, co nejdříve upoutá vaši pozornost? Jsou to rozházené boty za dveřmi, rozložitá rostlina v bytelném květníku nebo vás třeba "vítají" protější dveře na toaletu či do sklepa? To vše má totiž vliv na proudění energie a na to, jak se cítíte.

Vchodovými dveřmi "vchází" do prostoru energie (v tomto případě element vody), tedy čím volněji a svobodněji necháme energii tímto prostorem plynout (ideální je, pokud jdou venkovní dveře otevřít dokořán), tím více bude takto proudit i do našich životů. Jednokřídlé dveře jsou v případě malého bytu či domku výhrou (dvoukřídlé zpomalují tok energie dovnitř), prosklené nejsou příliš vhodné.

Doma se potřebujeme cítit bezpečně, a pokud je na nás "vidět" zvenčí, pocitu bezpečí to rozhodně nepřidá... Předsíň by mělo "krášlit" denní světlo (vhodný je světlík nade dveřmi ve formě tabulek skla do půlkruhu) i jedno centrální umělé osvětlení, které večer po příchodu domů snadno zapneme (tedy zřetelně vidíme, že nás nic neohrožuje) - jinak budeme podvědomě v neustálém napětí a často pak přichází vyčerpání "z neznámých důvodů". Není dobré chodit tmou, symbolicky lze říci: Vidím na cestu svého života... Předsíň je doménou solitérů, tedy JEDEN impozantní obraz, JEDNA velká rostlina, JEDEN zajímavý svícen..., žádná přeplácanost. Hlavní funkcí předsíně je projít tudy dál do bytu či domu, není to místo na klábosení, posezení či zdržení se... Vhodné je ladění do modré a bílé.

Zrcadlo, řekni...

Není ideální, pokud vcházíte do dveří a naproti vám je umístěné zrcadlo, ve kterém se vidíte. Jednak se můžete sami sebe leknout a jednak odráží tolik potřebnou energii zpět (zbytečně ji ztrácíme). Nepříznivý vliv také má, když je naproti dveřím situovaný záchod, koupelna či sklep (odčerpávají energii). Napravit tuto situaci lze např. velkou pokojovou rostlinou (soškou, zajímavou dekorací...) umístěnou do "nepříznivého" výhledu.

Co schodiště? Naproti dveřím by nemělo být - odvádí energii nahoru (tím vzniká neklid a nestabilita v životě) a oslabuje energie dolních místností. Pomoci mohou kameny naaranžované pod schody (tok energie vzhůru zpomalí) či zajímavá rostlina postavená k úpatí schodiště...

Dejte pozor na doplňky

Mnozí lidé si pořizují tzv. spirálu času - posléze zjistí, že jsou unavení a neschopní si pořádně odpočinout. Proč? Tím, jak se spirála točí dolů a nahoru, se stále dokola střídá energie jin (pasivní) a jang (aktivní), což působí jako silný aktivátor a není možné relaxovat. U epileptiků může tato spirála dokonce vyvolat epileptický záchvat. Pokud se naopak spirála netočí, nehnutou špičkou na dolním konci vytváří pocit ohrožení pro všechny přítomné (napíchneme se?), což životnímu klidu také zrovna nepřidá... Proto pozor na feng-shui pomůcky, které si zakoupíte pouze podle svého uvážení a ne dle rady odborníka. Mohly by totiž způsobit více škody než užitku.

Pro architekta feng-shui je kromě seznámení se s konkrétním člověkem, párem či rodinou, kteří daný prostor obývají, důležité také poznat okolí domu (či bytu), aby bylo zřetelné, jaké energie vstupují do interiéru z vnějšku. Pak lze poradit, který element (dřevo, oheň, země, kov a voda) a jakým způsobem je třeba posílit, aktivovat či naopak utlumit pro zdravý a šťastný život.

 

Ozdobte vstupní dveře sezónními věcmi z dané oblasti - podpoříte propojení exteriéru (přírody) a interiéru, což vám vnese větší soulad do života. Na každou stranu zárubně postavte silnou a zdravou rostlinu, jež bude působit jako ochranná bariéra. Vhodná je polokruhová rohožka, která podpoří harmonický tok energie a usnadní komunikaci se sousedy (oblý tvar obrušujte hádky). Pokud máte na dveřích mosazné klepadlo (či jinou dekoraci odrážející světlo), odráží zpět případné negativní vlivy z okolí.

převzato z- http://zeny.e15.cz/clanek/domov/zarizujeme-bydleni-podle-feng-shui-hlavni-vchod-a-predsin


 

KVĚTINY VE FENG SHUI -

 

Pro dobro své i útulného domova je však třeba říci, že energii přinášejí pouze květiny zdravé a podporované naší péčí. Kytice suchých květů naaranžovaných umně do váz jsou sice oku lahodící, ale z hlediska feng-shui představují energii stagnující, mrtvou, která nám spíše může "ublížit", než aby do našich životů přinesla cosi dobrého, nového a svěžího.  Zaprášené listy rostlinek choulících se někde v temném rohu jsou na tom obdobně. Pořiďte si kvalitního rádce v podobě dobré knihy či navštivte patřičný kurz, abyste svým rostlinným přátelům mohli vytvořit co nejlepší podmínky pro růst.

Jak květiny vybírat?

Nejlepší je obrátit se na architekta feng-shui, který individuálně poradí s výběrem vhodných rostlin a květin do vašeho bytu či domu.Každý z nás totiž potřebuje jako společníka jiné květiny - záleží na typu převažujícího elementu a také na energiích daného prostoru, co je třeba pozdvihnout a co potlačit. Nicméně všeobecné rady, jak máme  postupovat a kde je správné místo pro tu kterou květinku, si zde můžeme poodhalit. Odložte tedy spěch a staňte se tvůrci svého zdravého domova... 

Kulaté, špičaté, vysoké, plazivé...? 

Obecně vzato by jakákoli květina měla "sídlit" v keramické či dřevěné nádobě s odtokovou dírkou a záchytnou miskou na přebytečnou vodu. Vyhněme se umělohmotnému výtvoru, byť by byl sebehezčí! Květinám neprospívá, dusí je, utlačuje jejich přirozené energie  !!! Ostré dlouhé listy různých palem či podobných rostlin vysílají energii bodavou a ostrou jako nůž, přispívají k hádkám a svárům v rodině. Raději volte druhy palem s listy tvořícími vějíře. Kaktusy svými trny též nejsou ideální, v případě nutnosti je můžete umístit před dům jako ochranu před svými nepříjemnými sousedy nebo do míst, kudy se pouze prochází.  Vzhledem k obecně ochranné schopnosti květin jimi hojně osaďte okenní parapety, pokud je naproti domu či bytu nevyhovující výhled, zeď, haraburdí... Tyto květiny pak chrání proti vlivu špatné energie zvenčí a navíc zkrášlují výhled z okna.

Vyvážený prostor -

Vhodným místem pro květiny je zejména levý vzdálený roh interiéru, tedy roh hojnosti. Podpořte energii bohatství v životě květinami s malými, hojnými lístky a květy.

Vchod: Použijte jednu výraznou květinu, solitér, nevytvářejte "džungli", kterou se musíte prodírat...

Kuchyně: Květiny kvetoucí červeně, růžově, oranžově či žlutě, ne velké množství a vsaďte na menší rostlinky.

Jídelna: Podobný přístup jako v kuchyni, je dobré mít ve středu jídelního stolu vždy čerstvé (řezané) květiny.

Obývací pokoj: Čím více květin, tím živější energii zde vytvoříte,  používejte pestré a hravé kombinace.

Ložnice: Zde by mělo být rostlin co nejméně. Pokud, tak dvě, každá jiná. Nedoporučuje se orchidej či tchýnin jazyk, energii rychle odvádí pryč, můžete se budit zcela bez elánu a chuti do nového dne. Kdo by o to stál...?  

Dětský pokoj: Je dobré zde mít několik kvetoucích rostlinek, o které se děti budou starat (pozor na alergie), ať mohou pozorovat výsledky své péče. Květiny aktivují energii, takže pokud máte hyperaktivního jedince, nepřehánějte to s množstvím. Květiny by neměly stát v blízkosti postele, ruší spánek (platí též pro ložnici).

Pa-kua - devět oblastí prostoru -

Rostliny jsou indikátorem okolních energií. Pokud se jim daří,  dobře rostou, kvetou a září, vše je jak má být i s námi.  Pokud chřadnou, je třeba se zamyslet, co není v pořádku... Pa-kua (doslovně tělo draka) rozděluje každou místnost na devět částí: vědění, kariéra, přátelé, rodina, zdraví (střed), děti, bohatství, sláva a partnerské vztahy. Chřadnoucí květina v dané zóně poukazuje na problémy v této oblasti. Podle toho,  který element ve svém prostředí potřebujete podpořit, si zakupte   říslušnou květinku. Účinek podpoříte, pokud této rostlince  najdete místo v patřičné zóně: 

Zóna vědění  -(moudrost): element země a ohně.

Zóna kariéry - (začátek): rostliny elementu vody či kovu. * Zóna přátel (rádci): rostliny elementu kovu či země. Zóna rodiny (minulost): rostliny elementu dřeva, vzrostlé, rychle rostoucí do výšky. Zóna středu (zdraví): měla by zůstat volná.

Zóna dětí -  (budoucnost): element kovu a země.

Zóna bohatství  - (peníze): element dřeva či vody - rostliny rozmanité, košaté, mnoho listů či květů. Zóna slávy (uznání, cíle): element ohně a dřeva.

Zóna partnerství  - (manželství): zejména kvetoucí rostliny elementu země či ohně.

 

http://zeny.e15.cz/clanek/domov/zarizujeme-bydleni-podle-feng-shui-kvetiny-a-rostliny-v-byte

 

OBÝVÁK -

Pro "aktivní" obývák je vhodná barevnost (spíše světlejší paleta), pestrost, méně nábytku - pro zachování prostorové otevřenosti a vzdušnosti (symbolicky se rovná otevřenosti v komunikaci),  s dostatečnou  možností volného pohybu, zcela na místě jsou velká okna (ideálně francouzská), která dovnitř pouští hru slunečních paprsků. Naopak pro  rodinněrelaxační" obývák je vhodné místnost co nejvíce zútulnit, využijeme zde  těžší nábytek, který vyzařuje solidnost a bezpečí, měkké sedačky,  kam se můžeme pohodlně zabořit (a odkud se jen těžko vstává...),  hebké a na dotek příjemné potahy, na oknech splývavé těžšízávěsy, vhodné jsou temnější, matné barvy (na rozdíl od aktivního obýváku,  kam patří barvy pestré a veselé) - tedy shrnuto klasické místo pro bytelnou knihovnu, ušáky a televizor... 

Potřebujete-li energii místnosti zklidnit, rozmístěte zde větší kameny - uzemňují atmosféru a dýchají stabilitou, taktéž nám k tomuto účelu dobře poslouží koberce na podlaze... Hladké (lesklé) plochy na zemi či nábytku naopak energii zrychlují a vnášejí aktivitu.

Zvíře, kam se podíváš- 

Poeticky řečeno jazykem feng-shui, pro správné rozmístění  nábytku a věcí nám bude nápomocna moudrost čtyř   nebeských" zvířat: želvy, draka, tygra a fénixe. Hodně záleží, kam prostorově  umístíte sedací soupravu. Podpoříte tím pocit bezpečí a  správný tok energie v místnosti nebo naopak nastražíte past na nezvané návštěvy (a vlastně i sami na sebe)  Za sebou želvu, po levici draka, po pravici tygra a před  sebou fénixe.  Sedací souprava by zezadu měla být "kryta" zdí, stěnou, což přináší stabilitu (želva). Po levé straně je na stráži drak,  tedy ideálně např. vysoká palma, soška, knihovna, či  stojací lampa (vytváří vertikálu), po pravici sedačky má "trůnit" tygr, velikosti asi jedné třetiny draka (např. stolek, taburetka...), a to nedůležitější se vždy rozprostírá před námi (fénix) - tento prostor symbolizuje naše sny, vizi šťastné budoucnosti, toho, co chceme dosáhnout. Ideálně by náš pohled z pohovky měl směřovat ven,  do zeleně, do široce  tevřeného prostoru, na něco inspirujícího.   Pokud se díváme do zdi, působí to nevalně na naše podvědomí,  máme pocit, že nás nic krásného nečeká. Na celou situaci  však v tomto případě můžeme vyzrát tím, že si do zorného pole nalepíme pohodovou tapetu (džungle apod.) nebo namalujeme  přímo na stěnu to, co bychom "rádi" (mapu světa, písek, moře, jachtu...), postačí i pouhá fotografie či  obrázek kýženého snu. Tím, jak se na tento obrázek (sen, touhu) často díváme, si tuto skutečnost pomalu přitahujeme do života...  Sedací souprava by měla být vždy zády ke stěně, tedy NE v prostoru, není ani vhodné ji stavět pod okno, pro dobrý pocit potřebujeme mít krytá záda. Pohovka by též neměla stát u dveří či zády k nim, oslabuje se tím tok energií a vnáší neklid do chování člověka, který je podvědomě neustále ve střehu. Pokud to skutečně jinak nejde, vypomůžeme si nějakým pěkným paravanem, kterým dveře odcloníme.

Rostou, rostou...?

Rostliny jsou citlivé radary (pravdivé zrcadlo energií), které říkají, zda je s naším prostorem či s námi vše v pořádku. Pokud dlouhodobě chřadnou, blednou a opadávají, berte to jako varování, že je třeba rázně přikročit ke změnám... Pro harmonizaci obýváku "sáhněte" po měkce olistěných typech (zakulacené listy), které naaranžujte také na ostré hrany stolků či knihoven. Čím více je v obývacím pokoji květin, tím více přitahují aktivní energii (zejména je-li zvolena pestrost). Nelibujte si však ve špičatých ostrých listech (v jejichž blízkosti si rozhodně neodpočinete) a kaktusy dávejte pouze do okna jako formu ochrany proti něčemu zvenčí nebo do blízkosti televizního přijímače, kde pomohou "likvidovat" nezdravé záření. 

V současné době jsou velice moderní podkrovní místnosti, kde strany zdí vedou téměř až k podlaze. Není to však příliš šťastné řešení - v nedostupných rozích totiž stagnuje energie a to nám mnoho užitku nepřinese (často spolu s tím stagnujeme i v životě...). Pomocí může být například pokojový fíkus či podobná výšková rostlina, vysoká lampa umístěná pod šikmou zeď, která "vytáhne" energii směrem nahoru a bude tak protipólem zkosení.

Zkrocené živly -

Milujete posezení u krbu? Obývák je přímo ideálním místem. Krb skutečně vytváří teplo domova, obrazně i doslova. Pozor však na jeho umístění - neměl by být uprostřed místnosti, komín pak táhne energii vzhůru (a enormně ji zvyšuje), z toho důvodu zde mívají problém "srdcaři" a lidé s vysokým tlakem!

Obývací místnost můžete ozvláštnit také "vodou", velmi oblíbené bývají fontánky - prudce stříkající voda energie aktivuje a pomalu bublající zklidňuje. Je tedy třeba si pečlivě vybrat, co skutečně potřebujeme. V obývacím pokoji také zpravidla "trůní" televizní přijímač. Nedávejte jej však příliš blízko sedací soupravy (a rozhodně v blízkosti televize nespěte, působí to rušivě na organismus, budete unavení a nevyspalí).  Naučte se vnímat rozložení věcí kolem sebe a chápat souvislosti, podpoříte tím stránky svého života, které toužíte rozvinout. Vytvořte si domov, do kterého se pokaždé rádi vracíte, s úlevou zabouchnete dveře a pomalu se ponoříte do jeho atmosféry . 

 

http://zeny.e15.cz/clanek/domov/zarizujeme-bydleni-podle-feng-shui-obyvaci-pokoj

 

BARVY -

Barvy hrají v našem životě důležitou roli. Vyvolávají v nás nejrůznější  pocity a nálady. Každá máme nějakou svou oblíbenou, ale při  volbě barev zdí i nábytku v pokoji bychom se měly řídit i dalšími faktory:

Červená  - je barva aktivity a optimismu, vyzařuje energii a sílu.  Na jedné straně může působit radost, na druhé agresi. Není vhodná pro citově nestabilní a vznětlivé lidi. 

Žlutá - vyvolává optimismus, povzbuzuje při práci,  ovlivňuje motoriku a komunikační schopnosti. Vyhnout bychom se jí měly v ložnici, naopak účinná by  mohla být v tmavé chodbě.

Zelená -  nás spojuje s životem a přírodou.  Je to barva vitality a zdraví. Působí na naši nervovou soustavu,  uklidňuje a snižuje tlak. Je vhodná do koupelen a ložnic. 

Modrá -  je barvou moudrosti, inteligence a mystiky.  Lze ji použít k vyvolávání zvědavosti a touhy po informacích.  Vhodná je například do ložnice.

Bílá -  symbolizuje čistotu, nevinnost a náboženství.  Na zdech bytu působí prostorně, ale příliš sterilně a chladně.  Bílá se doporučuje zpestřit dalšími barvami či nástěnnými malbami.

 

 


DALŠÍ ČLÁNKY -

http://zeny.e15.cz/clanek/domov/feng-suej-promente-svuj-byt-v-proud-energie

http://zeny.e15.cz/clanek/domov/zarizujeme-bydleni-podle-feng-shui-dum-a-zahrada

http://zeny.e15.cz/clanek/domov/jarni-uklid-podle-feng-suej

http://zeny.e15.cz/clanek/domov/zarizujeme-bydleni-podle-feng-shui-loznice

http://zeny.e15.cz/clanek/domov/zarizujeme-bydleni-podle-feng-shui-kuchyne-a-jidelna

http://zeny.e15.cz/clanek/domov/zarizujeme-bydleni-podle-feng-shui-loznice

http://zeny.e15.cz/clanek/bavim-se/hubnuti-podle-feng-suej


KNIHY- http://http://knihy.abz.cz/obchod/feng-suej

http://www.udzoudyho.cz/hry/okamzite-feng-suej-pro-vas-domov-kniha-53-karet-a- kompas.html

DISKUZE- http://www.living.cz/obyvaci-pokoj/feng-suej-v-obyvacim-pokoji.html

BLOGY - http://feng.shui.cz/

http://www.olgabu.cz/fengshui?gclid=CPyDkpbzvLsCFQsCwwodi28Aig

http://www.harmonickebydleni.cz/feng-shui-obyvaci-pokoj/feng-shui-obyvaci-pokoj-3

http://www.dreveny-nabytek.cz/rady-a-tipy/zaridte-si-loznici-podle-feng-shui

http://www.jasminka.wbl.sk/Feng---shui.html

ŠKOLY - http://www.fengshui-cinskaskola.cz/

http://www.zdenkablechova.cz/odkazy/feng-shui

ESHOPY -  http://www.fengshuishop.cz/

http://www.mystique.cz/shop/feng-shui/figurky-sosky

http://www.fengshuiqi.eu/

http://www.feng-suej-esoterika.cz/obchod/cinske-koule

http://www.arcimboldo.cz/cs/aukce/asiatika-5/katalog/

http://www.taofengshui.eu/album/feng-shui-obrazy/feng-shui-obrazy-1-jpg/

http://shop.kralovnafengsuej.cz/clanky/voda.html

OBRAZY -  http://www.decotrend.sk/sk/Obrazy-Feng-Shui

http://www.obraznastenu.cz/obraznastenu/eshop/28-1-Moderni-obrazy

http://www.svet-obrazu.cz/svet-obrazu/eshop/40-1-FENG-SHUI-obrazy

http://www.obchodmagie.cz/hojnost-plakat-feng-shui/

http://www.loris-art.sk/loris-art/eshop/8-1-feng-shui/

http://www.dekorace-obrazy.cz/feng-shui/obraz-na-zed-fialove-kameny-2-feng-shui- 30x30cm.html

http://lecive-obrazy.blog.cz/rubrika/feng-suej

http://fengshui-images.com/Galeria-Krajina-Priroda.html

http://www.onlineobrazy.cz/product_info.php?products_id=2141

http://shop.kralovnafengsuej.cz/clanky/voda.html

http://www.loris-art.cz/loris-art/eshop/8-1-feng-shui/

http://www.beautifulhome.cz/obraz-sada-4ks-design-feng-shui-obk049#

http://www.obrazyramy.cz/index.php?rma=0&

http://aukro.cz/listing/listing.php? string=OBRAZY+NA+ZED&utm_source=archiv&utm_medium=organic

http://www.obrazy-dekorace-interier.cz/index.php

http://www.galeriekocka.cz/

http://www.ramho.cz/

 

 

 

 

žlutý ptáček pro štěstí -

namalovat si ptáčka,vybarvit jen na žluto!  + dovnitř napsat přání ,někde pověsit a natočit směrem do bytu a už jen čekat zda se vše splní.

Po splnění přání ,je vhodné ptáčka spálit ,nebo jinak zničit.

 

     

 

 

 

 

 

Flag Counter

 


Starší článek 

 

Feng Shui a květiny v bytě- 

podpora dobré čchi .Na květiny je vždy příjemný pohled a navíc podporují tok pozitivní energie čchi. Rostliny v květináčích a čerstvě řezané květiny jsou pro byt nejlepší. Mrtvé květiny naopak vytvářejí negativní čchi, a tak jakmile začnou vadnout, vyhoďte je. Vhodnou alternativu pro zaměstnané lidi představují květiny umělé. Musí být však čisté a bez prachu, jinak se na nich bude usazovat a stagnovat negativní čchi. Sušené květiny nejsou z hlediska Feng Shui přijatelné - jsou zbavené veškeré vody, jde v podstatě o mrtvou hmotu, prostor touto energií zvláštně těžkne a také jakoby vysychá. Různé květiny mají různou energii a tím i vliv na naše prostředí a smysly. Ideální jsou rostliny v kořenáčích s kulatými listy a barevnými květy.Ostré dlouhé listy palem a podobných rostlin mají naopak energii jako nůž - bodavou a ostrou. V následujících krátkých bodech Vám přinášíme výčet obzvláště vhodných květin a rostlin,které jistě naplní váš dům či byt příjemnou pozitivní energií.

 

Čím jsou květiny pestřejší, tímlépe. Podle Feng Shui je pět obzvláště prospěšných květin -

Pivoňka symbolizuje lásku, bohatství a čest. Traduje se,že pivoňky přinášejí bohatství.

Chryzantéma je květina štěstí a smíchu. Symbolizuje pohodlí a uvolnění. Nejběžnějšími květinami při oslavách čínského nového roku jsou právě pivoňky a chryzantémy.

Bílé magnólie a orchideje symbolizují ženskost, dobrý vkus a vyrovnanost

Lotos posvátná květina buddhistů symbolizuje čistotu.

 

Rozdělení rostlin podle elementů-
kapradina, hortenzie, vavřín, muškát, lichořeřišnice, balkónová růže, kolopejka, kroton, schefflera, filodendron, fíkus, klívie

element ohně- ibišek zlatokvět, agáve, primulky, fuchsie, oleandr, tulipán, amarylis, anturie .

element země -sněženka, vitálka, bungevilea, keříčková kopretina, vřesovec, dracéna, filodendron, ibišek, kapraď.

element kovu -plamének - clematis, okrasné traviny, povíjnice, petrklíč, primulka, azalka, muškát okrasný listem, fíkus benjamina, brambořík, tychýnin jazyk

element vody -mochna, pomněnka, helxine, zimní fiala,pelargonie, levandule, kamélie, sloní noha, zelenec-pavouk, sleziník specialisté květiny- pro více zón v bytě -strelície, svlačec, pomerančovník, citroník, hrnková minirůže, orchidej.

Fuchsie- pokud ji umístíme, tak abychom ji měli stále na očích, dodává mnoho energie. Vyrovnává emocionální napětí a vyrovnává náladu.
Azalka -je rostlina zprostředkovatel -působí harmonizačně na ostatní květiny i člověka
Klívie - působí na nás inspirativně a dokáže i harmonizovat. Vhodná pro zónu rodiny a bohatství. 
Oleandr -je rostlina zprostředkovatel. Má harmonizující účinky, umí rozvinout silnou intuitivní komunikaci se svým pěstitelem. Pak kvete obzvlášť krásně. Pomáhá zahnat chmurné myšlenky a posiluje naději a důvěru.
Pomerančovník - posiluje a harmonizuje, jeho plody aktivují energii, mají očistný účinek. Rostlina posiluje imunitní systém.
Tulipán - přináší spirituální energii. Má aktivující účinek a pohlcuje negativní energii. Ideální rostlina pro oblast slávy, umísťovat do centra a zóny kariéry.
Schefflera -působí především jako posilující prvek, ideální pro zónu rodiny a bohatství.působí jako harmonická posila, má velmi inspirativní vliv především na ženy.
Kroton -může vyvolat, či podpořit impuls lásky, popřípadě již existující cit zesílit. Ideální pro zónu rodiny a bohatství, vhodný i pro ostatní.
Kapradina - její energie působí povzbudivě a inspirativně. Ideální pro zónu bohatství a rodiny. Není vhodná pro zónu vědění a kariéry.
Ibišek - obzvláště žlutá odrůda působí posilující, harmonizující a inspirující energií. Ideální pro zónu pracovní, vhodná i pro ostatní.
Primulka -je rostlina zprostředkovatel. Má bohatou škálu barev a každá z nich dává s rozdílnou intenzitou do pohybu léčivé impulsy - ty poté harmonizují city.Člověk se díky tomu mění k lepšímu. Barvu vybírejte intuitivně..
Hrnkový vřesovec -  působí na lidi o okolní květiny silně harmonicky, šíří kolem sebe duchovní léčivé účinky, pomáhá při smutku. Ideální pro zónu partnerství, vědění, nikoliv pro kariéru.
Fikus benjamina -je rostlina zprostředkovatel.Pomáhá řešit problémy a zmírňovat smutek. Ideální pro zónu dětí, přátelství ne pro kariéru.

 

Květiny v koupelně-
K uvolnění našeho těla často do horké lázně přidáváme pro pocit větší relaxace nejrůznější olejíčky s výtažky z květin, které mají aromaterapeutické účinky. Pro ještě ty nejnáročnější je vhodné doplnit koupel samotnými okvětními plátky. K dobytí energie, ale také vůbec ke zkrášleníinteriéru koupelen nám však mohou posloužit i květiny živé. Koupelna se na první pohled vůbecnezdá být místem vhodným k pěstování jakýchkoliv květin, ale opak je pravdou, jelikož ji provází neustálé vlhko a ještě k tomu většinou teplo, navíc za omezených světelných podmínek. V těchto podobných podmínkách se vyskytují květiny rostoucí právě v tropických deštných pralesech nebo jiných vlhkých a teplých místech světa. Koupelna vytváří pro tuto zeleň v našich poněkud nevyhovujících podmínkách ideální klima. Jeden požadavek tu ovšem je: dostatek světla. Pokud mame kouplenu s oknem, bude se zde dobře dařit všemožným druhům kapradin, liánovitých rostlin, tropickým travinám, ale i některým okrasným květinám v pestrých barvách.

Zelená barva rostlin koupelně nejen sluší, ale také povzbudí naši mysl. Koupelna -ideálním prostředím pro kapradiny Teplo, světlo i vlhkost koupelny je skvěle pro nejrůznější kapradiny. Například ledviník ztepilý, který pochází z tropických oblastí a je charakteristický vícenásobně zpeřenými listy, které mohou být zvlněné se zkadeřenými okraji. Ve spodní části listu má malé hnědé tečky - výtrusy. Je to velice nenáročná a odolná rostlina kde je důležité intenzivní zalévání odstátou vodou. Půda musí být neustále vlhká. Ledviník patří k teplomilným kapradinám a vyhovují mu teploty 20 až 22 ˚C v letním období a 15 až 18 ˚C v zimním. Ledviník od května do srpna přihnojujeme jednou za dva týdny tekutým hnojivem pro pokojové rostliny Půda by měla být slabě kyselá a rašelinitá. Z kapradin je dále velmi oblíbený také sleziník. V interiérech se nejčastěji využívá sleziník hnízdový, který má velké celistvé listy a připomíná ptačí hnízdo. V koupelně se může také dobře vyjímat parožnatka. Je to vzhledově velmi zvláštní kapradina, jejíž listy připomínají paroží losa. Potřebuje dostatečné množství světla, ale nesnáší, když na ni slunce praží přímo. Často si kapičky vody shromažďuje na listech. Ty nikdy nesmíme stírat, aby se nenarušil jejich jemný povrch. Pěstovat ji můžeme v květináči, ale i zajímavě vypadá v závěsném košíku. Ďáblův vous je kapradina známá pod jménem netík. Monstera je v domácnostech velice populární. V tropických deštných pralesech roste na stromech jako liána. Tato rostlina má velké lesklé a perforovanými listy a koupelna je pro ni ráj. Není náročná na zalévání (nesmí zcela vyschnout, ale nepřemokřuje se), důležité je ale rosení, o které se však v koupelně nemusíme příliš starat. Mladou rostlinu je nutné každoročně přesazovat, protože její kořeny se rychle rozrůstají. Květinu přihnojujeme dvakrát týdně kombinovaným hnojivem pro pokojové rostliny. Vhodný je rašelinový substrát nebo jednotná zemina. Do koupelny je vhodný i filodendron velmi rozšířená liána s menšími srdčitými listy, která se zláště dobře bude vyjímat v závěsných nádobách. Šáchor je celosvětově rozšířená rostlina. Za dob starého Egypta byla využívána k výrobě pergamenu, jiný druh zase pro jedlé kořínky. Připomíná trávu a má tuhé rákosovité stonky s růžicí úzkých listů podobných rozevřenému deštníku. Šáchor by měl v podstatě neustále stát ve vodě - pokud bychom na něj zapomněli do 24 hodin zežloutne. Během léta mívá malé klasovité květenství žluté barvy.Ideální je hlinitá půda s rašelinou, každých 14 dní hnojit.

 

Květiny v obývacím pokoji -

Méně je více,bývá nejvíce aktivně užívaným místem setkávání a odpočinku. Ať už je zařízený v jakémkoli stylu, rostliny by jej měly doplňovat. Většinou působí lépe jedna či několik dobře zvolených velkých rostlin než velké množství malých. Výrazné styly doplní rostliny s listy rovněž výrazných tvarů a barev, pohodu jemných tónů a rozptýleného světla spíše olistění drobné. Vzhledem k rozmanitosti nároků různých druhů snadno využijete osluněné místo u okna i tmavší prázdný kout. Teplé, jemné barvy pokoje Pohodlně zařízený pokoj v teplých, jemných barvách a vzorech podtrhnou roztřepené listy velké palmy, jako je třeba Rhapis či žumara. Pokud se klene nad pohovkou, přímo lákají k posezení a odpočinku. Potřebují nádoby odpovídající velikosti a úplně postačí, pokud to budou keramické květináče typické oranžovohnědé barvy, s podkladovou miskou ze stejného materiálu. Zlatou tečkou je váza tulipánů v něžných pastelových tónech. Horké slunce i v zimě Syté červené a okrové barvy spolu geometrickými tvary inspirované horkým Mexikem si přímo říkají o sukulenty, třeba v hranatém terakotovém květináči. Dominantu může vytvořit vysoká opuncie či pryšec, doplňky rozmanité kaktusy, pachypodia,živé kameny, Lithops, které jednou možná oživí malou soukromou poušť za oknem zázračným květem.

Moderní pokoj Moderní high-tech interiéry s typickými lesklými plochami kovu a skla si říkají o výrazné a osobité rostliny. Doplnit jej dokáží dracény s vysokými kmínky, špičatá agáve a aloe, odolná juka, anthurium se svými nezaměnitelnými květy, které samy vypadají jako dílo avantgardního návrháře. Můžete si ji pořídit i jako řezanou květinu - do podobných interiérů se hodí odvážné a neobvyklé vazby z exotických rostlin. Stylu by samozřejmě měly odpovídat i nádoby - jednoduchých tvarů a jednolitých, výrazných barev. Netradiční rostliny nemusi nemusí být vždy pěstovány v klasických květináčích. Zajímavé je umístění do skleněných misek či různě tvarovaných váz ze skla. Takto lze pěstovat například břečťan, papyrus či některé druhy kapradin. Do nádoby můžeme ještě umístit kamínky, barevný písek či mušle výsledný efekt bude prostě úžasný!

Pohoda jako u babičky Pokud je vašemu srdci nejbližší venkovský styl obývacího pokoje, kde starý dřevěný nábytek doplňují tkané koberečky, sáhněte po drobnolistých, spíše domácích nežli exotických rostlinách. Mohou koukat z košíků, hliněných hrnečků a kameninových korýtek, které přímo podtrhují svěžest zelených lístků. Své místo tu najdou starožitné vázičky a džbány. Z řezaných i sušených květin útulnému prostředí kralují drobné růže něžných barev, kopretiny, barevné žebříčky, či zářivé "lampiónky" mochyně židovské třešně. Vhodná volba nenáročných druhů, jako je například zelenec, břečťan, fíkus, palma,monstery a další. Pokud máme stinnější kout můžete tam umístit například kapradiny. Mistnost můžete také oživit exotickými druhy orchidejemi, banánovníky, citrusy či broméliemi. Péče o ně někdy bývá již náročnější.

Květiny v kuchyni-
velmi vhodné jsou bylinky.

 

V ložnicích-

se velmi dobře vyjímají rostliny v jemně zelených odstínech a kvetoucí druhy, neměly by to však být aromatické květiny. Vhodný zelenec, asparágus, africké fialky, gardénie, ibišek aj. Příjemné je si vytvořit zákoutí z květináčků s květinami s různě barevnými listy - které vás vždy potěší, když ráno otevřete oči!

 

Květiny v dětském pokoji-

Pokojový cypřiš a nebo eukalyptus, které předávají do ovzduší léčivé silice, jsou zvyklé na dostatek slunce. Sanseviera (tchýnin jazyk) nebo phillodendron Cobra, které čistí vzduch. Vodomilné (cypriš) pomáhá zvyšovat vzdušnou vlhkost apod. Neumisťovat zde difenbachie a všechny rostliny z rodu euphorbiacae, které jsou jedovaté.

 

Květiny v kaceláři - skvěle se zde budou vyjímat palmy a fikusy s netradičně tvarovanými listy. Nolina,hatiora,parožnatka...


Tabulka Pa Kua -

 

Vylepšení vlastního života metodou Pa-Kua

S jeho pomocí můžeme jednak posoudit jak plný a harmonický život vedeme, jednak můžeme aktivně nastartovat změny v našem životě v oblastech, které byly dosud problematické, nedostatečné nebo jsou dokonce zdrojem zdravotních potíží.

Schéma Pa-Kua lze použít pro libovolný prostor, který nás obklopuje - byt, pozemek, jednotlivé místnosti, ale i např. pro plochu pracovního stolu. Všechny tyto prostory jsou pro nás jakýmsi mikrokosmem, kde se zobrazuje základních 9 životních oblastí, které představují naše vlastní životní hodnoty. Osvědčilo se aplikovat tuto metodu především pro jednotlivé místnosti, mnohem méně pro půdorys celého bytu, neboť naprostá většina šetřených bytů jednoduše nemá to štěstí, aby měla ložnici, jídelnu či obývací pokoj ve vhodném sektoru partnerství, místo toho zde mají např. koupelnu, WC, šatnu apod. Tito lidé nemusejí v těchto případech naříkat na "nepřízeň osudu", a to hned ze 2 dobrých důvodů: předně cítím, že větší sílu a přednost má v případě partnerství směrový sektor bytu JZ, jenž patří svou energií ženám a rodinné harmonii, zde by bylo dobře symbolicky pěstovat a rozvíjet oblast partnerských vztahů, a potom - v bytě bývá obvykle více místností a všechny tyto lze symbolickým umístěním vhodných předmětů a dekorací kultivovat. Jedná se při tom o vědomou komunikaci s univerzálními silami prostřednictvím předmětů hmotného světa.

Schéma Pa-Kua se aplikuje v každé místnosti velmi jednoduše takto:  Postavíme se uvnitř místnosti zády ke vstupním dveřím. Pokud je v místnosti více dveří, je potřeba vysledovat vlastním používáním ty, které jsou nejvíce frekventované, k těmto se postavíme zády.Každou stěnu dané místnosti si opticky rozdělíme na 3 třetiny, čímž vznikne celkem 9 sektorů. U čtvercových a obdélníkových místností vznikne 9 čtverců nebo obdélníků, u nepravidelných místností vzniknou různé lichoběžníky nebo trojúhelníky. Pokud některý se sektorů v místnosti schází nebo jsou v něm odpady do kanalizace, komíny apod., dá se soudit, že daná oblast je v životě problémová, zvláště jestliže se tento jev opakuje v bytě i v dalších místnostech. Je hodně obtížné být např. úspěšným podnikatelem v prostorách, kde chybí sektor bohatství.

Schéma Pa-Kua přiložíme na půdorys místnosti a sledujeme své zájmové oblasti života. 

Nyní můžeme sami ohodnotit, v jakém stavu máme např. oblast bohatství, partnerství nebo vztahy s rodiči, jestli máme ve svém životě nějaké představy o svých životních cílech apod. Veškeré předměty v jednotlivých sektorech vypovídají vnímavému pozorovateli jasnou (symbolickou) řečí informace, které lidé běžně nahlas neříkají, naopak je celá léta hluboko skrývají v sobě.

Z jednotlivých předmětů, uložených v každém sektoru, lze číst jako v knize např. o skrytých představách lidí o partnerovi, o současném stavu partnerství, ale také o lidských slabostech jako je např. touha vlastnit partnera (oblíbené předměty jako je hmyz zalitý v pryskyřici, odrátované kamínky apod.). Tyto informace jsou dokonale všude, a to i v úplných drobnostech; skvělým materiálem jsou např. tituly knih, pokud je v daném sektoru knihovna, květiny a jejich stav (sledujte jak se mění, v prostředí nelásky chřadnou), obrázky na stěně. O suchých květinách již byla řeč, tyto jsou v tomto systému hodně nevhodné, neboť představují energii stagnace, minulosti a nevyhnutelného zániku.

Ve které z 9-ti uvedených životních oblastí bychom si přáli stagnaci nebo zánik? Otázkou je, jaké předměty a dekorace by měly jednotlivé sektory reprezentovat, aby byly jednotlivé místnosti v harmonii, potažmo v jednotě s vyšším řádem našeho bytí.

Obecně lze navrhnout následující rozmístění: Uprostřed stěny, kterou máme za zády, je Začátek, kariéra - zde by měly být předměty a dekorace související se životní (byt) nebo pracovní dráhou (pracoviště), vhodný je obraz řeky, akvárium, vodní fontána. Vlevo je Vědění - vhodné místo pro knihovnu, případně obrazy nebo plakáty s tématikou poznání. Vpravo je přes diagnózu jeho prostředí, mimochodem tím ušetříme miliardy v systému našeho zdravotnictví. sektor Nápomocných přátel - místo pro duchovní vůdce nebo jiné autority (náboženské symboly, státníci hodní úcty). V neobytných místnostech domácí pomocníci (např. vysavač). Tento sektor je zvláště vhodný pro dočasné umístění nemocného člověka, v léčitelských prostorách pro terapeutické lůžko. Vlevo uprostřed místnosti je Minulost - vhodné sbírky starých fotek, vzpomínky na rodiče, v pracovním prostoru minulost firmy. Vpravo uprostřed je Budoucnost - obrázky symbolizující budoucnost rodiny či jednotlivce podle toho, kterou místnost hodnotíme (osobní budoucnost je ve vlastním pokoji, společná rodinná budoucnost je ve společném např. obývacím pokoji). Tento sektor je dále vhodný pro fotky dětí, jejich ruční práce. Ve firmě by se zde měly umísťovat budoucí plány a aktivity firmy. Střed - měl by zůstat volný, čistý - symbolizuje zdraví a vitalitu, rodinné štěstí. Vzadu vlevo je Bohatství - místo vhodné pro dražší předměty, zlatá barva, mince, bohatě kvetoucí rostliny, vhodná je také např. rostlina tlustice, pokladnička či truhla u náročnějších. Hodně se zlepšil stav podnikání jednoho známého po té, co jsme z jeho sektoru Bohatství odstranili obrovskou vázu suchých zaprášených květin. Uprostřed stěny před námi jsou Cíle - osobní cíle jednotlivých osob ve jejich místnostech, ve společných místnostech jde o symboliku kam celá rodina směřuje. Např. má-li rodina společnou vizi o chaloupce v horách, potom vhodnou dekorací je zde obraz podobné chaloupky, případně menší prostorový model. Vzadu vpravo je Partnerství - vhodné místo pro symboliku partnerských vztahů, měly by zde být párové dekorace (např. 2 květiny, 2 ptáci atd), společný obraz, květiny s listy tvaru srdce, růženíny, solná lampa apod., určitě zde nepřechovávat pracovní materiály.

Obdobně se se schématem Pa-Kua pracuje na ploše vlastního pracovního stolu, také zde jsou sektory minulosti (přečtená pošta), budoucnosti (připravená práce), bohatství (obvykle počítač), partnerství (telefon, seznam partnerů, jejich vizitky), cíle (pracovní kalendář), atd. Střed stolu je dobře ponechávat volný, také zde symbolizuje zdraví a vitalitu.

Pořádek a celé uspořádání pracovního stolu, stejně jako všechny ostatní prostory člověka, vypovídají množství informací o jeho životě, cílech, vztazích a dalších oblastech jeho života. Pro bližší ilustraci uvedu několik symbolů partnerského nesouladu v šetřených domácnostech, tj. předmětů a dekorací zjištěných v sektoru Partnerství v různých místnostech: Suché, ale i osýchající květiny - stagnace, nezájem.Výraznější sólo kus čehokoliv (např. soška, dokonce se podobající jednomu z partnerů) - egoismus, sebestřednost. Nepořádek, prach - lhostejnost, nezájem. Pracovní věci - upřednostňování práce před vztahy. Holé stěny, žádné dekorace - žádný partner,žádné vztahy.Dva příbuzné předměty nestejné velikosti - vládnutí, převaha nad partnerem, přezírání.Předměty v kleci,odrátované, zalité, v láhvi apod. - vlastnění partnera Lednička, mraznička - ochlazování ve vztazích.Zbraně, ostré předměty, kaktusy - zápas, boj o moc, obrana jednoho před druhým.

Naproti tomu lze tento sektor Partnerství, samozřejmě v případě zájmu obou, upravit tak aby vyhovoval jejich společné představě o partnerství, doporučit lze vkusné párové dekorace, solnou lampu, obrázky pohody, krásy a lásky, v ložnici lze sáhnout i k tantrickým či kamasutrovým obrazovým lekcím, vlastní kout ložnice v sektoru Partnerství je vhodné i barevně odlišit např. malbou do růžova. Rozsah aplikace této metody je obrovský, používáno m.j při diagnostice problémů rodiny či jednotlivých jejích členů, a to i v případech zdravotních potíží.

Není žádným tajemstvím, že všechny nemoci mají nejprve svou mentální příčinu, dokonce ani to není příčinou nemoci že spí někdo na patogenní zóně, neboť to že tam spí má také svou mentální příčinu. A právě tyto prvotní mentální příčiny, jež přerůstají postupně ve zdravotní potíže, může vnímavý pozorovatel snadno odhalit v každém prostoru nemocného.

http://www.spektrumzdravi.cz/feng-shui-a-bydlení

fialka

 

 

Flag Counter

 

 

TOPlist
hodnocení
1 2 3 4 5